top of page
containers.jpg

Dış ticaret desteğiyle her zaman yanınızdayız!

BINSEKIZ olarak, müşterilerimize ülkemize getirmek istedikleri ürünlerde pazar araştırması ve maliyet analizi yaparak ürünlerini kapıda teslim edecek şekilde baştan sona her adımda hizmet sunuyoruz.

Eşyanın siparişinden teslimine kadarki tüm ithalat süreçleri ve sürecin sorumluları olan nakliyeci, banka, finans ekibi, antrepo, gümrük müşaviri gibi tüm aktörlerin aynı dili konuşarak, iyi bir ekip olmasının sağlanması görevi de ithalatçı firmanın dış ticaret yetkililerine düşmektedir.

İthalat süreçlerini hassas bir şekilde planlayıp ve sürecin tüm bu aktörlerini organize ettikten sonra, eşyalarınızın hızlı ve uygun maliyetlerde teslimi sağlanacak, siz de keyifli bir ithalat sürecini yönetmiş olacaksınız.

01

Yurtdışı Ürün ve Tedarikçi Araştırması

Tüm kaynaklar üzerinden tespit edeceğimiz ihracatçı firmalar ve ürün gruplarını aşama aşama değerlendirmemiz gerekecek.

04

GTİP Tespiti

02

Ürün ve Tedarikçi Standartlarının Belirlenmesi

Firmaların tüm yasal işletme lisansları ve firmaların ithalat, ihracat, müşteri temsilcisi gibi departmanlar ve yetkililerinin iletişim bilgilerini kontrol ederek doğrulayacağız.

05

İthalatta Toplam Maliyet Hesabı

03

Numune Ürün Talebi

İhracatçı firmalardan mutlaka numune ürün talep edeceğiz. Ürün çeşidine göre beraberinde gerekli analiz raporu, test raporu ve kalite evrakları gibi belgeleri de isteyeceğiz.

06

İhracatçı ve İthalatçı Arasında Teklif ve Müzakere Aşaması

İlk olarak ithal edilecek eşya cinsine göre GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) belirleyeceğiz. GTİP’in doğru tanımlanması; mevzuat zorunluluklarını, gerekli belge ve izinlerin tespit edilmesini ve eşyaya uygulanacak vergileri tespit etmekte en önemli kısımdır.

07

Incoterms “Teslim Şeklinin Belirlenmesi”

İhracat teklif formu veya proformada ortak bir dil kullanılması için teslim şekillerinin (Incoterms) ve kullanılacak Incoterms’ün ne olduğunun belirtilmesi şarttır. 

10

Sevkiyat, Çıkış Gümrük İşlemleri

Ürünlerin sevk tarihi dikkate alınarak navlun organize edeceğiz.  Yükleme hava, kara veya deniz yolu ile yapılabilir. Aynı zamanda ihracatçının çıkış gümrüğünü takip etmeliyiz.

Bir ithalat kararı vermeden önce ürün ve tedarikçi araştırmanızın yanı sıra, navlun, sigorta, vergiler, gümrük masrafları dahil tüm masraf kalemlerini öngörmemiz gerekiyor, birim başına toplam maliyetinizi buluyoruz. 

08

Ödeme Şeklinin Belirlenmesi

İhracat teklif formu veya proformanızda, “Payment Terms” başlıklı bir satır açıp. Örneğin peşin çalışacaksak, buraya “Cash In Advanced” yazmalıyız.

11

Sigorta

Eşya ile ilgili tüm süreç boyunca oluşabilecek bütün risklerin güvence altına alınması son derece önemli diğer bir kısımdır.

Hazırlanan proforma faturada, daha sonra bir ihtilafa yer bırakmayacak şekilde, ihracatı yapılacak ürüne dair tüm açıklama ve varsa teknik detaylar belirtilmelidir. Yine ihracat ile ilgili, termin, teslim adresi, her iki firmanın adı, adresi ve iletişim detayları gibi bölümler olmalıdır.

09

Sözleşme, Satın Alma Formu ve Proforma

İthalat talebinizi bir satın alma formu “purchase order” düzenleyerek ileteceğiz. Detayları içeren bir satış anlaşması yapacağız ve bunlara uygun bir proforma fatura talep edeceğiz.

12

İhracatçının Hazırlaması Gereken Evraklar

İhracatçı firma ile tüm bu süreçleri tamamladıktan ve sevkiyat gerçekleştikten sonra, orijinal evrakların draft hallerini talep edeceğiz ve orjinalleri basılmadan önce dikkatlice kontrol edeceğiz. 

13

İhracat Evrak Setinin Alıcıya Gönderilmesi

Denizyolu ihracatlarında nakliyeci tarafından, ihracatçıdan alınan bilgilere göre hazırlanan konşimento “Bill of Lading” adlı evrak, malın taşıma senedidir. Yükleme yapılıp, gemi ihracat ülkesindeki limandan ayrılınca basılır. Tüm gerekli evrakları ihracatçıdan talep edeceğiz.

14

Alıcının Ülkesinde Gümrük ve İç Nakliye İşlemleri Organizasyonu

Gümrük işlemleri aşamasında oluşacak masrafları, ithalat için ödenmesi gereken vergilere ek olarak, gümrük müşavirlik bedeli, ardiye ve ordino bedeli dahil, oluşacak tüm masrafları ödememiz gerekecek, bu gibi mecburi masraf kalemlerini takip edeceğiz.

15

Gümrük ve Antrepo İşlemleri

Eşyanın gümrük gözetimi altında bir liman veya antrepoya gelmesi ile birlikte, gümrük müşaviri tarafından, ithalat işlemlerinin mevzuat hükümlerine uygun şekilde hızlıca tamamlamak üzere, varsa ihtisas gümrük idarelerine ve anlaşmalı olunan antrepolara sevkini yapacağız.

16

Vergi ve Lokal Masraf Ödemeleri

Eşyanın ithalatından doğan vergi ve diğer ödemelerinin eşya gelişi ile birlikte hazır edilmesi de diğer bir önemli konudur.

17

İç Nakliye

Eşyanın gümrük prosedürlerinin tamamlanıp, serbest dolaşıma girişi ile birlikte, fabrika, mağaza, depoya kadar sevkinin organizasyonunu planlayacağız.

18

Maliyet Hesaplaması ve Arşivleme

Sevkiyat konusu her bir eşyanın ayrı ayrı vergi ve maliyetleri olabileceğinden, tüm gider kalemlerinin GTİP, hatta artikel bazda hesaplayacağız. Yasal mevzuat gereği zorunluluk olan, ayrıca ileride doğabilecek ihtilaflar, soruşturmalar ve iç piyasa denetimleri için ithalat ile ilgili tüm evrakların arşivini eksiksiz alacağız.

bottom of page